Kansainvälinen Forssan Tuoppi – säännöt
1§ Kansainvälinen Forssan Tuopin järjestää Forssan Seudun Hippos ry vuosittain Suomen Hippos ry:n hyväksymänä ajankohtana Pilvenmäen raviradalla.
2§ Kansainväliseen Forssan tuoppiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki 4-vuotiaat ja vanhemmat lämminveriheovset. Kilpailumatka on 1609 metriä autolähetyksellä.
3§ Kansainvälisen Forssan Tuopin palkintotason ja kilpailuohjelman päättää vuosittain Forssan Seudun Hippos ry. Forssan Seudun Hippos ry kutsuu kilpailuun kymmenen hevosta.
4§ Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjä.
5§ Muutoksia Kansaisvälisen Forssan Tuopin sääntöihin voi tehdä Forssan Seudun Hippos ry. Muutokset esitetään Suomen Hippos ry:n hyväksyttäväksi.