Pilvenmäellä palataan vanhaan palkintokaavioon 1.7. alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa lähdössä palkitaan rahapalkinnolla puolet osanottajista. Myös kakkos- kolmos- ja nelospalkinnot nousevat suhteessa ykköspalkintoon.
 
Vanhasta palkintokaaviosta puhutaan sen tähden, koska vuoteen 2015 saakka raviratojen velvoitteena oli palkita puolet osanottajista jokaisessa ravilähdössä. Jos mukana oli 16 hevosta, rahaa sai vielä kahdeksanneksi sijoittunut.
 
Raviratojen taloudellisen ahdingon takia, ja jotta ykköspalkintoja ei tarvinnut laskea niin radikaalisti, sääntöä muutettiin vuonna 2015 siten, että raviratojen palkinnonmaksuvelvoite koski vain lähdön viittä ensimmäistä hevosta. Pilvenmäki on maksanut viime ajat palkinnon kuudennelle ensimmäiselle hevoselle lähdöissä, joissa on vähintään 11 hevosta.

Palkintoskaalan palauttamista ennalleen on toivottu hevosenomistajien taholta. Palkintoskaala ja palkintokaavio ennallistetaan myös kakkos-, kolmos- ja nelospalkinnon osalta, jotka muodostavat jatkossa yhteenlaskettuna saman summan kuin ykköspalkinto.

Viimeiset rahat ovat jatkossa 10 prosenttia ykköspalkinnosta.