Pilvenmäen raviradalla on radan muokkaukseen soveltuvien koneiden testausta perjantaina 5.5. klo 12 alkaen. Ravirata ei ole suljettu, mutta raviradan käyttäjien toivotaan huomioivan koneet ja mahdollisuuksien mukaan ajavan hevoset aamupäivän aikana tai hiittisuoralla iltapäivällä.

Koneiden testauksella pyritään parantamaan raviradalle hankittujen koneiden käyttöä ja näin varmistamaan entistä paremmat harjoitus- sekä kilpailuolosuhteet Pilvenmäellä.