C-ajolupakurssi heinäkuussa

C-ajolupakurssi järjestetään Pilvenmäellä heinäkuussa

Kurssikerrat ovat pääsääntöisesti viikonloppuisin. Kun kurssin toteutuminen on varmaa ilmoitetaan ilmoittautuneille kurssipäivien tarkemmat kellonajat, viikolla järjestettävät kurssikerrat ovat iltaisin.

Hinnasto

C ja mC -ajolupa, pääsykoe

  60 €

C- ja mC -ajolupa, kurssimaksu

285 €

Loppukokeen uusinta

  35 €

Vastuuvalmentajakoulutus/hlö (pe 7.8.)

  60 €

B-ajolupa, tentti

  58 €

Kurssipäivät

pääsykoe ja 1.kurssikerta 12.7. klo 13-17

kurssipäivät 15.7., 17.7., 19.7., 25.7., 26.7., 7.8., 8.8. & 9.8. (klo-ajat ja loppukokeen aikataulu tarkentuu myöhemmin)

Vastuuvalmentajakoulutus ja mahdollisuus suorittaa vastuuvalmentajakoe pe 7.8.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen korttikurssille ke 8.7. mennessä – elina.hirvonen@pilvenmaki.fi / lisätietoja p. 0503018258

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita: nimi, ikä, puh.nro, sähköpostiosoite (lähtökohtaisesti viestitään sähköpostin kautta), osoitetiedot, kurssihevosen nimi ja rekisterinumero.

 

C-ajoluvan myöntämisen edellytykset
Yleiset edellytykset
 vähintään 16 vuoden ikä. Kurssin voi aloittaa 6 kk ennen kuin täyttää 16 vuotta, mutta ajolupa tulee voimaan, kun hakija täyttää 16 vuotta. Hakijan täytyy olla Suomen kansalainen.

 pääsykokeen hyväksytty suorittaminen. Pääsykokeessa tarkastetaan, että hakijan taidot hevosen käsittelyssä ja valjastuksessa ovat riittävät kurssin suorittamiseksi turvallisuusnäkökohdat huomioiden.
 kurssiohjelman mukaisille luennoille osallistuminen (vähintään 3 luentokertaa), sekä osallistuminen vähintään yhteen (1) ilman hevosta suoritettavaan ajoharjoitukseen ja
vähintään neljään (4) ajokertaan hevosen kanssa. Poissaolot on sovittava erikseen.
 kurssilla käytettävän hevosen tulee olla toimiva. Hevosella (lv/sh) ei tarvitse olla kilpailuoikeutta voimassa (yli-ikäiset voivat osallistua). Myös B-ponilla voi osallistua kurssille, tällöinkin kurssilaiselle myönnetään C-ajolupa.
 kirjallisen loppukokeen ja käytännön kokeen hyväksytty suorittaminen.
 kurssimaksujen ja ajolupamaksun suorittaminen