Forssan Seudun Hippos ry:n lausunto ravirataverkoston muutosesitykseen

Forssan Seudun Hippos ry:n hallitus päätti torstain 2.3. kokouksessa lähettää oman lausuntonsa yhdessä Forssan seutuneuvoston sekä Hämeen liiton lausunnon kanssa Suomen Hippoksen hallitukselle koskien ravirataverkostoa. Pilvenmäen raviradan hallitus haluaa korostaa tulevaan ravirataverkostoon liittyvässä päätöksenteossa valmistelun, resurssoinnin ja siitä syntyvän tulevaisuuskuvan tärkeyttä. Pilvenmäellä nähdään muutos raviratojen toimintakenttään elintärkeänä. Kilpailevien hevosten vähentynyt määrä edellyttää myös ravien määrän vähentämistä. Suunnitellulla esityksellä ollaan laittamassa osa radoista pakolliselle talvitauolle. Tämä esitys ei tuo säästöjä ellei valmennuskeskuksen toimintaa merkittävästi vähennetä. Ravikalenterin rakentaminen alueellisesti vastaisi luonnollisesti kysyntään paremmin ja ohjaisi järjestämään raveja kustannustehokkaasti. Raviradoille ei pitäisi antaa perusteettomasti oikeutta järjestää raveja ympäri vuoden.
Lausunto – Forssan Seudun Hippos ry osoittaa Suomen Hippoksen hallitukselle oheisen lausunnon koskien 15.2.2023 esitettyä ravirataverkoston muutosta vuoden 2024 alusta lähtien
Forssan Seudun Hippos ry:n hallitus haluaa korostaa raviurheilun muutostarvetta vastatakseen paremmin nykymaailman vaatimuksia ja kehittääkseen lajirakenteita. Nyt annetussa esityksessä ei nähdäksemme kuitenkaan oteta huomioon tai esitetä riittävästi taustatietoja. Tilastoja eikä myöskään tulevaisuudesta talouden ja toiminnan vaikutuksia ei esityksessä ole. Esityksestä ei välity kuva hallitusta muutoksesta tai selkeästä tulevaisuuskuvasta päätöksenteossa. Yksi Pilvenmäen raviurheilun tulevaisuuden teoista on Teivon raviradan kanssa yhteisen johtajan palkkaaminen, yhteiset kilpailusihteerin tehtävät sekä koko Lännen ratojen kanssa tehtävä, toivottavasti entisestään tiivistyvä, yhteistyö.
Pilvenmäen saamat toimintatukieurot ovat olleet viime vuosina, Kuninkuusraveja lukuunottamatta, kuudenneksi pienempien raviratojen joukossa. Nyt tehdyllä päätöksellä haetaan tiettävästi myös kustannussäästöjä. Onko Suomen Hippoksen hallitus tutustunut riittävästi talouslukuihin? Pilvenmäen toimintatukieuroja vähentämällä vääjäämätön lopputulos on raviradan jo kriittisessä pisteessä pyörivien palveluiden olennainen väheneminen lajille tärkeiden ammattilaisten ja harrastajien suuntaan. Esimerkkinä mediassakin esitetyt ravipäiväkohtaiset kustannukset raviradan pintamateriaalin hankintaan tai pääkatsomon lämpöjen laskeminen, eivät valitettavasti enää ole säästökohteita – nämä toimenpiteet on jo tehty varmasti kaikilla Suomen raviradoilla, joilla on taloudelliset reaaliteetit olemassa.
Herää vain kysymys, että olisiko Suomen Hippoksen hallituksen pitänyt ottaa päätöksenteossa huomioon määrällisesti ja laadullisesti tasokasta raviurheilua tarjoava ravirata, joka pystyy toimimaan tällä tasolla vähistä toimintatukieuroista huolimatta. Nyt tehty päätös ei kannusta vaan rankaisee. Se ei tunnista mitään laadullisia tai määrällisiä tunnuslukuja toisia tärkeämmäksi suhteessa saatuihin tukiin. Pilvenmäen keskeinen sijainti ravikartalla myös säästää valmentajien sekä omistajien kilpailumatkakustannuksia ja hillitsee näin ilmastonmuutosta.
Pilvenmäen raviradan valmennuskeskuksen alue on poikkeuksellinen Suomen raviratakartalla – elinkeinokseen sekä elämäntavakseen hevossektorilla toimivat yrittäjät ja yksityishenkilöt (21 Pilvenmäen ratatallia) ovat sitoneet omaa pääomaansa kiinteistöihin ja sijoittuneet raviradan viereen. Kiinteistöt, joissa toimijat Pilvenmäen välittömässä läheisyydessä toimivat eivät ole raviradan hallinnoimia ja näin elinkeinonäkökulmasta raviradan rooli on heille merkittävä. Toiveena on ollut pitkään tasainen, kaikkia urheilijoita palveleva ympärivuotinen ravikalenteri.  Pilvenmäen monella mittarilla mitatut keskiarvoa selkeästi positiivisemmat ravikilpailuluvut kertovat selkeästä onnistumisesta monipuolisen ympärivuotisen kilpailutoiminnan järjestämisessä. Mielestämme Pilvenmäen raviradan ja valmennuskeskuksen toiminnassa toteutuu hyvin ministeriön antama toimintasuuntaus koko ravikeskuksen innovatiivisesta kehittämisestä toimintaedellytysten takaamiseksi.
Pilvenmäki on ollut ja on selvästi tälläkin hetkellä tilanteessa, jossa koko seutukunta on enemmän kuin sitoutunut raviradan toiminnan kehittämiseen. Olemme kuitenkin tietämättömiä niistä mittareista, joiden arvoja parantamalla Pilvenmäki saavuttaa tulevaisuudessa aseman, joka on ravikartalla jotain muuta mitä se tässä esitetyssä mallissa on. Haluaisimme myös vastata seudun toimijoille sekä kuntasektorille niistä asioista, joissa onnistuminen tulevaisuudessa on raviradalle tärkeää. Parhaillaanhan nämä laadulliset ja määrälliset mittarit ohjaavat koko lajin tulevaisuuden kehitystä positiivisempaan suuntaan.
Terveisin,
Forssan Seudun Hippos ry:n hallitus
Vuoden ravirata 2018 & 2022, Ravigaala
Vuoden hevosenomistajaystävällisin ravirata 2022, SHKL
Lisätietoja,
puheenjohtaja Menna Rantala, p. 040 352 9913
varapuheenjohtaja Isto Mäki-Tulokas, p. 040 5051 554